De Access Clearing Statement

DE ACCESS CLEARING STATEMENT

WAT IS DE CLEARING STATEMENT?

De ‘Clearing Statement’ van Access is als een toverstaf dat als magie dingen verandert voor je. Wat als je door eenvoudig te vragen om verandering de verandering gerealiseerd kan worden? Dat is de magie van de Clearing Statement. Door het stellen van vragen wordt een energie of een gevoel naar boven gebracht. Door de Clearing Statement vervolgens uit te spreken wordt de lading die naar boven is gekomen opgelost. Het gaat direct naar het punt waar het ooit begonnen is en verwijdert de daardoor ontstane beperking die we vaak ons hele leven meegedragen hebben.

De Clearing Statement is niet bedoeld om begrepen te worden; het is ontworpen om het logische verstand te omzeilen. Je hoeft het niet te begrijpen om het te laten werken; en de Clearing Statement is makkelijk en werkt snel. Tijdens een Bars® sessie kan ervoor gekozen worden om aanvullend ‘clearingen’ te gebruiken wanneer er bepaalde issues spelen die veranderd mogen worden.

In het volgende filmpje legt Dr. Dain Heer uit wat de Clearing Statement inhoudt:

Right, Wrong, Good Bad, POC POD, All 9, Shorts, Boys and Beyonds

HOE GEBRUIK JE DE CLEARING STATEMENT?

Voor gebruik van de Clearing Statement stellen we eerst een vraag over de beperking of blokkade. Die vraag behoeft geen antwoord, we willen alleen de energie omhoog halen die de vraag of het onderwerp oproept. Vervolgens “vernietigen en ont-creëren” we die energie met de Clearing Statement. We ont-creëren en vernietigen dus niet de situatie of waar we het over hebben. We nemen de energetische lading weg en neutraliseren deze zodat de te veranderen situatie kan veranderen. Afgezien van de informatie.

Het “vernietigen en ont-creëren” en “POC & POD-en” van energieën is de sleutel om deze werkelijk los te laten en te veranderen. Je zou jezelf bijvoorbeeld kunnen vragen “Wat heb ik besloten over … (kwestie of probleem)… dat ik heb?”. Je hoeft er niets over te zeggen of te denken, en voel de energie die opkomt (hoe het ‘voelt’). Zeg dan, in jezelf of hard op:

“Alles wat dit is, vernietig en ontcreëer ik nu.
Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, All 9, Shorts, Boys and Beyonds”.

Merk hoe het anders aanvoelt of de energie verandert nadat je dit gedaan hebt.
Soms zeggen we ook simpelweg “POC en POD” deze energie.

Voor alles wat nu niet voor je werkt moet ergens iets zitten dat je niet wilt beseffen, waarnemen, weten, zijn of ontvangen.
Wat, als we alle gedachten, gevoelens, emoties en consideraties die je bewustzijn opsluiten, je benauwen en je gezondheid en welzijn beïnvloeden zouden kunnen uitroeien?

BIJDRAGE

€ 125,00 voor een mondelinge clearingsessie, welke opgenomen wordt – als je dat wilt – zodat het later nog eens beluisterd kan worden.

AANVULLENDE INFORMATIE

De verbale clearing sessies kunnen ook per Skype gedaan worden en dienen vooraf betaald te worden.

Wanneer ik voor een sessie naar je toe moet komen reken ik € 0,19 per kilometer en een vergoeding voor de reistijd. Deze is afhankelijk van waar je woont.

Prijzen zijn vanaf 1 januari 2019. Graag contant en gepast afrekenen. Er is (nog) geen mogelijkheid om te pinnen.

Wil je meer informatie hebben of wil je een afspraak maken voor een sessie, neem dan contact met me op. We kunnen dan jouw wensen bekijken en kijken wat de mogelijkheden zijn. Zo kunnen we ook bepalen hoeveel sessies je nodig hebt. Want ieder persoon, iedere situatie is weer anders. En het kan zijn dan soms 1 sessie voldoende is, maar het kan ook zijn dat er meerdere sessies nodig zijn.

Omdat er veel kan veranderen na een sessie en er veel in beweging kan komen ben ik na de sessie telefonisch beschikbaar voor vragen.

Ik wil je erop wijzen dat in geval van ziekte altijd een arts of specialist dient te worden geraadpleegd. Ook medische behandeling of medicijn gebruik mag niet worden gestopt zonder jouw eigen arts of specialist geraadpleegd te hebben.

De behandelingen die worden gegeven zijn een aanvulling op, en geen vervanging voor, medische en reguliere behandeling.

RIGHT, WRONG, GOOD, BAD

Staat voor alles en overal waar je je mee geïdentificeerd, verbonden of ingestemd hebt, of je verzet of gereageerd hebt op iets wat Goed of Fout, Juist of Slecht was. Zelfs het denken dat iets goed is houdt je vast op dezelfde plek en snijdt je af van het vermogen om je bewust te zijn van alle andere (oneindige) mogelijkheden en keuzes die we tot ons beschikking hebben.

POC – (POINT OF CREATION) – PUNT VAN CREATIE

Waar een gedachte, gevoel, oordeel, waarneming, beslissing/besluit, gedraging, projectie, verwachting etc. begonnen is. Dus daar waar het zaadje van je probleem geplant is.

POD – (POINT OF DESTRUCTION) – PUNT VAN VERNIETIGING

Waar een gedachte, gevoel, oordeel, waarneming, beslissing, gedraging, projectie, verwachting etc. je schade heeft gedaan/toe gebracht om datgene wat je wilt “clearen” in stand te houden.
Dus alles wat je hebt gedaan om het onkruid wat je tuin verziekt in stand te houden (wat het zaadje dus veroorzaakt heeft).

ALL9

Staat voor alle 9 lagen die we aanspreken in deze energetische schoonmaak (onderaan pagina staat een uitleg van alle 9 lagen).

SHORTS

De bedoeling, wat is er zinvol en zinloos aan dit? Wat is is hier de straf en de beloning voor? Wat betekent het voor ons? Hoe maken we het zinloos? Waar straffen we en martelen we onszelf voor in relatie ermee? Wat is de beloning daar voor? Hoeveel lagen en geen-lagen hebben we in verband ermee? “Shorts” is de afkorting hiervoor.  Hoe veel zinloos bla bla hebben we in relatie met…?

BOYS

We denken vaak dat we voor het oplossen van problemen de lagen moeten afpellen van waar de oorzaak en oplossing tot ons probleem zit, zoals het afpellen van een ui. Wat als dat proces je zelfhelende vermogen vertraagt/in de weg staat omdat je nooit tot de kern lijkt te komen? Wat als je probleem meer is als bellenblazen. Wanneer er ene bel uiteenspat vormt er zich een andere, en nog een, en nog een. De enige manier om de bellen te laten stoppen met vormen is door te stoppen met blazen. Dus, in plaats van je probleem te zien als het afpellen van een ui, waarom niet gewoon de energie elimineren die blijft blazen, zodat je het niet langer in stand houdt?  De bellen zijn “Boys in the Hood” genoemd. Nu is dit afgekort naar “Boys”.

BEYONDS

Doorgaans een sensatie of gevoel, zelden een emotie of gedachte.. Een moment dat je adem stokt, of hart lijkt te stoppen. Een “Oh My God” moment, voorbij aan geloof, realiteit, verbeelding, begrip of denkbeeld, waarneming, rationalisering, vergiffenis en alle andere vormen van “voorbij aan …”.

DE UITGEBREIDE UITLEG VAN ALL9:

Hoe hebben we dit goed, juist, perfect en correct of fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals gemaakt?

• Hoe verkleint dat ons?
• Hoe maakt dan ons absoluut, totaal, onherroepelijk, oneindig, compleet en eeuwig zinloos/nutteloos?
• Wat zijn de beloningen die dit goed, juist, perfect en correct of fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals maken?
• Welke keuzes hebben we gemaakt en maken we?
• Welke creaties creëren de verplichtingen en beloftes aan de creatie van onze beperkingen?
• Hoeveel beperkingen van dimensionaliteit houden dit in stand?
• Hoeveel controle, definities, beperkingen, vormen, structuren, belangen, lineairiteiten, concentriciteiten van jou houden dit in stand?
• Wat wil je niet vernietigen dat dit in stand houdt?                    

Reacties zijn gesloten.